Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældre på fuldtid


Jul 11, 2022

For mange hjemmebørn er der en slutdato den dag, de skal begynde i 0. klasse.

Det kan skyldes både økonomiske forhold, en lyst til eller et behov for at have en hverdag med arbejde og skole eller alle mulige andre grunde.

Skolen ved åen er et alternativ, som er skræddersyet efter tankerne bag unschooling. Fie underviser ikke, der er ikke pensum, og eleverne bliver ikke målt og vurderet på hverken kompetencer eller fravær.

Johanne Friis på Instagram: https://www.instagram.com/mor_paa_fuldtid/

skolenvedaaen.dk

Foraeldrepaafuldtid.dk