Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældre på fuldtid


May 30, 2022

Luna Maj havde allerede inden hun blev mor stiftet bekendtskab med konceptet unschooling. Det var derfor nemt at beslutte, det var vejen at gå, da hendes ældste datter og alle kommende børn nåede den såkaldte skolealder. 

Hvad der ikke var nemt og stadig ikke er det hver dag, er hendes egen rolle og hendes egen deschoolingproces.

Luna Maj har unschoolet sine børn i mere end 15 år nu, hvor familien har haft baser og rejst i store dele af verden i meget af tiden.

Johanne Friis på Instagram: https://www.instagram.com/mor_paa_fuldtid/

Luna Maj på Instagram: https://www.instagram.com/etlivifrihed/

Foraeldrepaafuldtid.dk