Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældre på fuldtid


Oct 6, 2021

Hvorfor er der nogen børn, der bare trives i institutioner, mens andre aldrig falder til? 

I følge Majli Noel kan vi bruge vores børns Human Design chart til at forstå vores børns behov og indrette den bedste hverdag for vores arbejds- og familieliv.

Velkommen til Forældre på fuldtid – hvor er jeg glad for, du har fundet vej hertil, hvad enten du selv er hjemmepasser, overvejer at blive det eller bare gerne vil have inspiration til, hvordan du kan få mere tid med dine børn, mens de stadig er små.

I denne her podcast er der plads til alle konstellationer i hjemmelivet, og jeg ønsker at være med til at fortælle nogle af de mange veje, vi hver især har og har haft til en hverdag hjemme sammen med vores børn.

Forældre på fuldtid på Instagram: https://www.instagram.com/johannefriisandreasen/

www.foraeldrepaafuldtid.dk

Majli Noel på Instagram: https://www.instagram.com/majli_noel/ 

Find dit human design chart her: https://www.myhumandesign.com/get-your-chart/