Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældre på fuldtid


Jun 13, 2022

Luna Maj har rejst store dele af verden rundt med sine fire børn, blandt andet mange gange til Frankrig for at besøge deres far og den side af familien.

Sideløbende har børnene og Luna selv lært og dyrket de interesser, der er dukket op. For sådan er det i unschooling. Der er ingen agenda, og det har der heller ikke været med de mange rejser.

Ikke andet end at det er der, familien har lyst at rejse hen.

Anden del af samtalen mellem Luna Maj og mig handler om, hvordan rejserne har fyldt og stadig fylder i familien med mor og fire børn.

Johanne Friis på Instagram: https://www.instagram.com/mor_paa_fuldtid/

Luna Maj på Instagram: https://www.instagram.com/etlivifrihed/

Foraeldrepaafuldtid.dk