Preview Mode Links will not work in preview mode

Forældre på fuldtid


Sep 15, 2021

Det er for rigtig mange en sorg at tage afsked med sit lille barn hver morgen. Alligevel bliver vi fortalt, at det er den eneste løsning, selv om det er helt ligeså lovligt og for mange praktisk muligt at forlænge tiden hjemme med sine børn indtil de måske har lært at gå og udtrykke sine behov sprogligt. 

Den information vil HJEM blandt meget andet kæmpe for at få ud i sundhedsplejen som et fremlagt alternativ til vuggestuer og dagplejer. 

Links: 

Forældre på fuldtid på Instagram

www.foraeldrepaafuldtid.dk 

HJEM på Instagram

HJEM på Facebook

www.hjem-lo.dk